Yayın Olanakları

Yayın Olanakları

Management Decision, SSCI,, impact factor 4,10 (Management Decision will be awarding the Best Paper Award to three selected papers at TAOM 2024. These papers will be evaluated by the journal. / TAOM 2024’te üç seçilmiş makaleye, Management Decision (SSCI) tarafından En İyi Makale Ödülü verecektir. Bu makaleler, dergi tarafından değerlendirilecektir.

International Journal of Emerging Markets, SSCI, impact factor 2,7 (only best papers will be evaluated / sadece en iyi bildiri ödülünü kazanan makaleler değerlendirmeye alınacaktır)

Authors can decide to submit their full papers any of the publication options indicated below after the notification of acceptance. All submissions are subject to a rigorous review process / Yazarlar aşağıda belirtilen yayın alternatiflerinden herhangi birine bildirilerinin kabul edilmesinden sonra tam metin göndererek başvurabilirler. Tüm gönderiler titiz bir hakemlik sürecine tabi olacaktır.

Gender Issues; ESCI (1.9. impact factor), SCOPUS

Sosyal Mucit Academic Review; TR DİZİN, ASOS Index

Journal of Human and Work / İş ve İnsan Dergisi; TR-DİZİN

Journal of Global Business Insights (JGBI); Index Copernicus, Dora

Economics, Business and Societies / EBOR; ASOS Index

Chapter in Emerald Edit Book (SCOPUS) / Emerald Derleme Kitapta Bölüm (SCOPUS)

There will be additional publication possibilities / İlave yayın olanakları da olacaktır.