Learn Anything Advance

Introducing eMeet
Biggest Conference 2019

21 King Street, Duach, United State.

23-27 September, 2018.

  • Watch Promo Video

Önemli Tarihler

İlk Çağrı

1 Ağustos 2023

Gönderi Kabulü

1 Mart 2024

Gönderi Son Tarihi

1 Mayıs 2024

Hakem Süreci

4 Mayıs 2024 – 1 Haziran 2024

Kabul Edilen Çalışmaların İlanı

05 Haziran 2024

Erken Kayıt için Son Tarih

20 Haziran 2024