Katılmama Politikası

KATILMAMA POLİTİKASI

TAOM 2024 Katılmama Politikası:

 

  • TAOM2024’ün politikası, kabul edilen her makalenin, planlanan zamanda sunumu sağlamak için belirtilen son tarihe kadar etkinliğe kayıtlı en az bir yazara sahip olmasını gerektirir. Bu nedenle, kabul edildikten sonra, bir yazarın veya onaylanmış ikinci yazarın, etkinlik programında belirtildiği gibi, TAOM 2024 Yıllık Toplantısı sırasında planlanan zamanda makaleyi kaydetmesi ve sunması esastır.
  • Bir yazar sunumu yapamazsa, adı ‘TAOM 2024 Katılmayacaklar Listesi’ altında listelenecektir.
  • “Katılmayacaklar Listesi”, TAOM organizasyon komitesinden bir uyarı e-postası alacak, düzenleme komitesi tarafından dergi yayını için seçilen makaleler içinde önerilmeyecektir.
  • Yazarlar etkinlik sırasında ‘Katılmadı’ olarak işaretlenirse, YAD organizasyon komitesi makaleleri ilgili yayınlardan çıkarma hakkını saklı tutar.
  • Etkinlik programına kabul edilen ancak yerinde sunulmayan bildiriler, TAOM kitap/e-kitaplarında yayınlanan bildirilerden geri çekilecektir.
  • Geçerli bir nedeni olmadan katılımı olmayan bildiriler TAOM 2024 Yıllık Toplantısına sunulmayacaktır. Yıllık toplantıya gelmeyen yazar tarafından ödenen ücretlerin iadesi talep edilemez.
  • Yazarların son başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmaması nedeniyle (hatırlatmalara rağmen) Program Komitesi tarafından çıkarılan makaleler ve oturum sırasında herhangi bir sunum yazarı olmadan nihai programda listelenen makaleler izlenecek ve HARİÇ TUTULANLAR LİSTESİNE dahil edilecektir.
  • Geçerli bir mazeret olmaksızın bildirilerini sunmayan yazarlar, bir sonraki yıllık toplantıya katılamazlar.
  • “Katılmayacaklar Listesi”ndeki katılımcılar erken kayıt ücreti indiriminden yararlanamayacaklardır.